Konzulting

Pri nastavovaní a realizácii rozvojových projektov a v zabezpečení ich prepojenosti s ďalšími HR nástrojmi. Cieľom je pomôcť našim klientom dosiahnuť očakávaný prínos rozvoja. 

Konzulting poskytujeme v nasledujúcich oblastiach:  

 • Definovanie hodnôt spoločnosti
 • Tvorba kompetenčného modelu
 • Tvorba štandárd vzdelávania
 • Vytvorenie systému vzdelávania
 • Analýza vzdelávacích potrieb
 • Nastavenie rozvoja zamestnancov
 • Nastavenie programu tútoringu
 • Talent manažment
 • Zavedenie koučujúcej kultúry
 • Facilitovanie stretnutí
 • Audit efektívnosti tímu