Individuálny koučing

Cieľom individuálneho koučingu je pomôcť koučovanému odstraňovať svoje aj okolité mentálne bariéry a vyťažiť maximum z existujúceho potenciálu z dovtedy zablokovaných alebo nerozpoznaných možností. Koučovanie nie je zamerané len na jednorazové riešenie, ale najmä na dlhdobé otvorenie potenciálu človeka v dohodnutej pracovnej oblasti ale aj komplexne, v súvislosti so súkromným životom.

Cieľom koučovania môže byť aj získanie nových pohľadov na seba, rozšírenie možností človeka o niečo, čo doteraz nepoznal, ale najmä lepšie využívanie tých možností a schopností, ktoré nosí v sebe, len ich doposiaľ nevyužíval v plnej miere.

 

Kedy zvoliť formu individuálneho koučingu?

Koučing Vám pomôže, keď chcete niečo zmeniť, preskúmať, ujasniť si čo je želaná zmena a nakoniec konať na jej dosiahnutí. Je dôležité klásť sebe otázky, či želanú zmenu skutočne chcete a kým budete, keď ju dosiahnete. Ak si odpoviete, že to chcete a stojí Vám to zato a ste ochotní byť aktívny a rozhodovať o svojom osude, potom je pre Vás koučing správna voľba.

 

BIZNIS KOUČING

Individuálny koučing pomáha vnášať kľúčovým ľuďom vo firme nadhľad, zvyšuje ich schopnosť strategického myslenia a tiež zvyšuje efektivitu  ich práce s ľuďmi.

Témy, ktoré je možné riešiť koučingom:

  • Manažérske zručnosti, zlepšenie a rozvoj kompetencií
  • Profesionálny rast
  • Osobnostný rozvoj
  • Dosahovanie vlastných a firemných cieľov, zvýšenie vlastnej výkonnosti
  • Konkrétne aspekty vedenia svojho tímu a jednotlivých podriadených
  • Vzťahy s kolegami a ostatnými ľuďmi
  • Riešenie špecifických pracovných problémov

 

Spôsob realizácie koučingu:

  • Individuálny (Development, Real coaching)
  • Performance  (podpora s prvkami koučovania)
  • Shadowing (podpora s prvkami koučovania. Princípom tieňovania s koučingovou spätnou väzbou je pozorovanie pracovníka či pracovníkov pri výkone ich práce v reálnom prostredí, zamerané na konkrétnu oblasť podľa potrieb zadávateľa a následné poskytnutie koučingovej rozvojovej spätnej väzby)

  

EXECUTIVE KOUČING

Je určený pre ľudí, na ktorých myslení a rozhodnutiach závisia výsledky firmy. Sú to tí, ktorí nesú zodpovednosť, hľadajú riešenia a robia voľby – pre seba aj pre druhých. Na ich energii, zanietení a odhodlaní závisí dynamika firmy alebo projektu. Executive coaching je zameraný na zvyšovanie výkonnosti ľudí, ktorí musia čerpať silu zo svojich zdrojov.

Aby ich práca bola efektívna, potrebujú nájsť jej zmysel v širšom kontexte a pre nich vlastný a zmysluplný spôsob jej vykonávania. Len tak nájdu silu a vytrvalosť potrebnú k presadzovaniu riešení, motivovaniu svojich spolupracovníkov a dosahovaniu výsledkov.

 

Koľko koučovanie trvá?

Na základe individuálnych potrieb klienta sa na prvom stretnutí dohodne najvhodnejší postup stretnutí. 
Odporúčaný model executive koučovania je jedno stretnutie týždenne, po dobu 7 - 14 týždňov. Následne sa individuálne dohodne ďalší postup – ukončenie koučovania, pokračovanie alebo stretnutia s nižším počtom stretnutí. V prípade, že ide o prácu na veľmi presne špecifikovanom cieli s časovým limitom alebo dosiahnutie rozhodnutia v špecifickej oblasti sa využíva model aj s nižším počtom stretnutí. Stretnutia môžu prebiehať prostredníctvom osobných stretnutí alebo prostredníctvom Skype.

 

CAREER KOUČING

Cieľom Career koučingu je nájsť a uvedomiť si potenciál a silné stránky, ktoré nám umožnia vybrať si novú profesiu či pracovné miesto. Je určený každému, kto uvažuje nad zmenou miesta či profesie, alebo si nie je istý tým, aká práca je pre neho najvhodnejšia

 

LIFE KOUČING – životný koučing

Podstatou koučingu je cielený rozhovor, ktorý inšpiruje a podnecuje vytvoriť si taký život, aký chceme. Cieľom je nájsť spôsob, ktorý naštartuje - prebudí naše vnútorné zdroje. Life koučing zameraný na efektívne zvládanie každodenného stresu, životných zmien a krízových momentov.

Vďaka koučingu preskúmate svoju aktuálnu situáciu a možnosti, posilníte sebadôveru a naberiete odvahu prekročiť vlastné hranice. Kouč kladie otázky, ktoré Vám pomôžu stanoviť si ciele, teda to, čo chce zmeniť, čo získať.