Koučingové programy zamerané na úspech

AKO KOČOVAŤ SEBA SAMÉHO

Získanie inšpirácie, ako koučovať sám seba  a vedieť, ako si klásť cielené otázky, aby sme našli optimálne riešenie našich situácií alebo cestu samostatne.

Prostredníctvom otázok sa pozriete na vašu situáciu z nových uhlov, preskúmajte alternatívy riešení a stimulujete vašu kreativitu, skúsenosť a flexibilitu.

Dozviete sa, ako môžete viesť seba k nájdeniu konkrétnych aktivít, ktoré vás priblížia k cieľu a príjmete záväzok, že budete tieto aktivity vykonávať a vedieť vyhodnocovať mieru vášho úsilia a efektivitu aktivít, ktoré ste realizovali. Následne si  budete vedieť stanoviť reálne aktuálne priority a kroky na ich dosiahnutie.

 

AKO KOČOVAŤ DRUHÝCH

Tréning je určený pre vedúcich pracovníkov alebo pre tých, ktorí chcú pomocou koučingu rozvíjať svojich spolupracovníkov. Pomocou dobre realizovaného koučingu je možné dosiahnuť lepšie pracovné, ale aj obchodné výsledky.

 

TRÉNING KOUČOVANIA TÍMOV

Na kurze sa naučíte, aké techniky môžete používať pri koučovaní tímu, ako môžete prostredníctvom nich vytvárať krok za krokom dôveru v tíme.

Techniky koučovania tímu sú účinným nástrojom, ako viesť ľudí k preberaniu zodpovednosti za navrhovanie riešení a výsledok. Ľudia samostatne rozmýšľajú, ako dosiahnuť ciele, čo im v tom pomôže a čo preto môžu urobiť. Sú odhodlaní preberať zodpovednosť za svoje správanie a sú schopní hovoriť s ostatnými, spolupracovať a zdielať zdroje a informácie. Ľudia sa vnímajú, ako súčasť tímu, pre ktorý sa rozhodli pracovať a zároveň vidia svoj osobný prínos a individuálnu zodpovednosť za to, čo majú na starosti.

 

RIEŠENIA NA MIERUA: VYTVORENIE KOUČUJÚCEJ KULTÚRY

Cieľom je zvýšiť schopnosť spoločnosti poskytovať koučing „just in time“ na všetkých úrovniach. Pomôžeme Vám definovať koučovanie na existujúcu kultúru a vytvoriť konkrétne stratégie na zosúladenie rôznorodého koučingu do vášho celkového rozvojového kontextu a požadovanej firemnej kultúry. Výstupom je konkrétny projekt je navrhnutý podľa štruktúry a požiadaviek organizácie.

 

Čo prináša zavedenie koučingovej kultúry do organizácie ?

  • motivovaní zamestnanci, ktorí preberajú zodpovednosť
  • vyšší výkon a efektivita
  • vyššia kreativita a zainteresovanosť jednotlivcov