Koučingové strategické stretnutia

STRATEGICKÉ STRETNUTIA

Cieľom je definovanie strategickej vízie, kľúčových cieľov a hodnôt firmy. Medzi výstupy strategického stretnutia patrí identifikácia a pomenovanie prioritných faktorov prispievajúcich k zmene a stanovenie kľúčových opatrení na dosiahnutie želaného výsledku. Na strategickom stretnutí sa využívajú prvky koučingu.

 TÍMOVÝ KOUČING

 • Pre manažérov, obchodníkov, pre vybrané tímy
 • Ak chcete zefektívniť komunikáciu medzi členmi tímu
 • Ak sa potrebujete zladiť pri tímových úlohách
 • Ak chcete nájsť cestu k spolupracovníkom, riešenie diverzity
 • Ak potrebujete vyriešiť nedorozumenia vo vnútri tímu
 • A iné potreby a priority klienta 

Kedy sa odporúča?

 • Keď má viacero účastníkov podobné alebo spoločné témy rozvoja a zadania.
 • Aj keď ide o skupinovú formu, každý z účastníkov sa primárne usiluje o sformulovanie a naplnenie svojho vlastného individuálneho cieľa a na dosiahnutie vlastného pokroku – samozrejme smerujúceho k spoločnému zadaniu. Takto je možné plne rešpektovať individuálne potreby jednotlivých účastníkov a zároveň dochádza k úspore času, než keby mal kouč mať sériu individuálnych sedení s každým členom zvlášť.

 

 Ako to prebieha?

 • Kouč striedavo vedie dialóg vždy len s jedným účastníkom a ostatní bez vyzvania do dialógu nevstupujú, naopak len počúvajú. Rola každého z účastníkov vo chvíli, keď jeden z nich hľadá svoje riešenie, je pracovať na svojich vlastných pokrokoch a nechať sa popritom inšpirovať tým, kto má práve slovo. Vo veľkej miere si tak z vypočutého môžu veľa prevziať pre svoju vlastnú tému. Kouč ostatných účastníkov zapája do tém jednotlivcov, s ktorými práve hovoril a požiada ich, aby poskytli svoje nápady a reflexie, ktoré ich pritom napadli.
 • Na záver stretnutia každý z členov zhodnotí sám, čo sa mu podarilo dosiahnuť vzhľadom na svoj vlastný cieľ, ako ten súvisí s pôvodným spoločným všeobecným zadaním, aké pre neho vyplývajú osobné záväzky do budúcnosti a ako mu v celom procese pomohla skupina a kouč.
 • Zloženie skupiny: od dvoch do 8 osôb.

 

RIEŠITEĽSKÉ STRETNUTIA

Ide o riešiteľské aktivity s aktívnym zapojením účastníkov priamo na mieste diania prostredníctvom techník tímového koučovania. Cieľom je dospieť k výstupu, ktorý bude využiteľný v praxi.Stretnutia môžu byť napríklad zamerané na optimalizáciu procesu, či zlepšenie systému a spôsobu komunikácie s externým alebo interným klientom. Častým dôvodom realizácie riešiteľských stretnutí je implementácia zmeny alebo zavedenie postupov do praxe.