O nás

Zmyslom našej práce je pomáhať našim klientom rozpoznať a rozvíjať ľudský potenciál v smere napĺňania ich firemnej vízie. Realizujeme vzdelávanie v oblasti osobnostného rozvoja pre manažérov, zamestnancov, individuálny a tímový koučing a vedieme  riešiteľské workshopy.

Naším cieľom je, aby programy, ktoré ponúkame, odrážali najnovšie trendy v oblasti vzdelávania a rozvoja zamestnancov, boli použiteľné v praxi a zároveň prinášali želaný efekt v práci klientov. Pre dosiahnutie týchto  cieľov  rozvojové programy vedieme zážitkovou formou, využívame skúsenosti s vedenia firmy, pracovných tímov a prinášame pohľady koučov. Obsah a formu tréningov prispôsobíme vašim konkrétnym potrebám.

 NAŠA IDENTITA:

  • Proaktivita
  • Zmysluplnosť
  • InovatívnosťKurzy Ausilia
  • Prichádzať s riešeniami

ZAMERANIE NA RIEŠENIA:

Vytváranie a zmena firemnej kultúry:

Hľadáte spôsoby, ako vytvárať či dokonca zmeniť firemnú kultúru? Ako jednotlivcov a tímy zapojiť do zdieľania vízie, cieľov, ale aj zdieľania cesty? Zaujímate sa o to, ako posunúť komunikáciu v rámci celej organizácie a ako vytvárať otvorenú komunikáciu založenú na dôvere, rešpekte so zameraním na riešenie ?

Talent management

Darí sa vám identifikovať potenciál svojich ľudí a umožniť im ho preniesť do výsledkov? Využívate nadšenie, nasadenie talentov v rámci projektov, ktoré sú kľúčové pre dosahovanie výsledkov a rozvoj spoločnosti? Ste atraktívny zamestnávateľ pre talenty na trhu a ponúkate im zodpovedajúce príležitosti rozvoja a rastu?

Leadership development

Majú vaši lídri potrebné nástroje a vplyv k vedeniu svojich tímov? Dokážu udržovať vysokú motiváciu svojich podriadených. Vedia úlohu predať a aj jeho „vlastníctvo?“ Dokážu vytvárať podmienky rastu a poskytovať podporu svojim nástupcom a odovzdávať im svoje vedomosti a skúsenosti?