Tréningy & Rozvoj Tímov

Čo ponúkame

Proaktívny prístup v podieľaní sa na dosahovaní vašich cieľov a v spoločnom hľadaní inovatívnych riešení na  vaše otázky.

TRÉNINGY

Špecializujeme sa na rozvoj jednotlivcov, tímov. Našim cieľom aby sme prispievali k dosahovaniu firemných cieľov.  Rozvojový program vám zostavíme program presne podľa vašich želaní a potrieb, aby čo najviac vyhovoval vašim požiadavkám. Pri tvorbe programu vychádzame z vašich konkrétnych požiadaviek a rozvojových potrieb a z kompetenčného modelu.

Ponúkame programy zvyšujúce efektívnosť tímov aj jednotlivcov:

Tréningové programy manažérske:

 • Leadership
 • Manažérske rozhodovanie
 • Empowerment
 • Koučingový prístup v praxi lídra
 • Manažérske zručnosti
 • Komunikačné zručnosti pre manažérov
 • Riadenie výkonu zamestnancov
 • Hodnotiace rozhovory
 • Motivačné rozhovory
 • Vedenie zmien
 • TeamWork/Tímová práca
 • Delegovanie
 • Riešenie konfliktov
 • Ako viesť seba a iných
 • Tímový koučing
 • Emočná inteligencia
 • Sebapoznanie
 • Work-Life Banance pre lídrov

 

Tréningové programy zamerané na osobnostný rozvoj

 • Efektívna komunikácia
 • Presvedčivá komunikácia
 • Argumentácia, ako  a kedy ju používať
 • Telefonická komunikácia
 • Presvedčivá prezentácia
 • Spoločenská konverzácia a biznis protokol
 • Riešenie konfliktov
 • Asertivita
 • Time management
 • Vyjednávanie
 • Techniky inovatívneho riešenia problémov
 • Zvládanie emócií
 • Zvládanie stresu
 • Sebakoučovanie
 • Ako ustáť zmenu v živote aj v práci
 • Work-Life Balance

 

 

 Z tréningových metód využívame najmä:

 • Zážitkové učenie
 • Precvičovanie a hranie rolí, modelové situácie
 • Riešenie prípadových štúdií
 • Videozáznam a analýza
 • Koučujúci prístup

 

FACILITÁCIE WORKSHOPOV

Workshop je efektívna forma riešiteľskej a implementačnej aktivity s aktívnym zahrnutím účastníkov priamo na mieste diania.

Ide o aktivitu facilitovanú skúseným lektorom, pri ktorej účastníci za pomoci vybraných techník a metód práce spoluvytvárajú praktický a v praxi využiteľný výstup zodpovedajúci zameraniu workshopu.